ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői adatok ismertetése
 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 • A kínált termékek kategória besorolása
 • Rendelési információk ismertetése
 • A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 • Rendelés lépéseinek bemutatása
 • A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
 • Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
 • Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
 • Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 • Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
 • Reklamáció helye és módja
 • Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Egyéb rendelkezések, információk

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Juhász Miklósné (egyéni vállalkozó)

Székhely: 5525 Füzesgyarmat Ady Endre 61.

Postacím: 4064 Nagyhegyes Rákóczi utca 14.

Panaszkezelési cím: 4064 Nagyhegyes Rákóczi utca 14. /marikaporteka1@gmail.com

Adószám: 56723883-1-24

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 55399661

Kibocsájtó okmányiroda: Békés Megyei Kormányhivata Járási Hivatala Okmányirodai Osztály

Adatvédelmi azonosító: NAIH-81677/2015 és NAIH-81678/2015

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: marikaporteka1@tundesz.com

Telefonos elérhetőség: +36-30-768-3523

Bankszámlaszám: Takarékbank 50435256-10000496-00000000

Honlap domain: http://tundesz.com

A tárhely-szolgáltató neve: Webhold Internet Bt.

A tárhely-szolgáltató címe: 2072 Zsámbék Csap utca 786/7.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@wp-tarhely.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://wp-tarhely.hu

Szállítási partnerek megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlapon többek között mosható betét és egy mosható termékek találhatók.

A megjelenített termékek kizárólag on-line, a honlap űrlapján keresztül vagy e-mailben rendelhetőek meg. Házhoz szállítással vehető át.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • Mosható betétek
 • Egyéb termékek

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó ár), azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Rendelési információk

A megrendelés leadásához regisztrációra nincs szükség. A honlap bárki által szabadon látogatható. A megrendelés leadása az Megrendelés menüpont alatt található űrlapon keresztül vagy e-mailben adható le.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10-14 óráig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

E-mailben minden esetben visszaigazolásra kerül a megrendelés 24 órán belül. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-6 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, pl. színárnyalat szempontjából.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

Rendelés menete

 1. A termékek kiválasztása a Mosható betétek és az Egyéb termékek menüpontban választhatók ki.
 2. A Megrendelés menüpontban űrlap segítségével adható le a megrendelés. Itt meg kell adni nevet, email címet és hozzászólásban a kért termék adatai.
 3. A megrendelés emailben is leadható, ugyanezen adatok megadásával
 4. A visszaigazolásban benne lesz a várható készítési idő.
 5. Az elkészül termékekről a megadott email címre fényképet küldünk.
 6. A fényképes visszaigazolást követően kell megadni a számlázási adatokat.

Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

 • Előreutalás esetén a postaköltséggel növelt vételár fizetendő: átutalással vagy személyes befizetéssel bármelyik Takarekbank bankfiókban (ingyenes) a 50435256-10000496-00000000 számlaszámra.
 • Utánvétes szállítás esetén a csomagokat a Magyar Posta Zrt szállítja ki. Kézbesítéskor kell kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor az átvevőhelyen / postás vagy futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt szállítja házhoz.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Webox csomagterminálba kért szállítás esetén a csomag a vevő által kért terminálban vehető át.

Szállítás díjszabása magyarországi szállítás esetén:

A Magyar Posta Zrt díjszabásának megfelelően:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/dijszabasok, illetve e-mailben történt megbeszélés alapján.

Csomagolás mindenkor a terméknek megfelelően történik.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját az futárnak/postásnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Juhász Miklósné ev. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a illessze be a vállalkozása nevét vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3) Jótállás (Garancia):

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján Juhász Miklósné ev. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Varrás és patent hiba esetén garanciális javításra vagy cserére jogosult. Ez esetben a szállítási költség az Üzemeltetőt terheli.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Reklamáció helye és módja

Reklamáció, panasz a megadott kapcsolati módokon lehetséges.

Az e-mailben küldött kérdésre, reklamációra 48 órán belül válaszolunk.

Elállás jog/Felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

A megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, A megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha a megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:

4064 Nagyhegyes Rákóczi utca 14. vagy marikaporteka1@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, melyet innen letölthető.

A megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A megrendelő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő viseli.

A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.